800 pound Mako shark caught

805-pound Mako shark caught in Milton, Florida.
Tuesday, April 22, 2014